התנדבותי

התנדבותי
adj. voluntary

Hebrew-English dictionary. . 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

 • התנדבותי — adj. נעשה בהתנדבות, מתוך התנדבות, רצוני, מרצון חופש …   אוצר עברית

 • לא התנדבותי — בלתי רצוני …   אוצר עברית

 • על בסיס התנדבותי — מרצון, מתוך בחירה, ללא תמורה כספית {{}} …   אוצר עברית

 • אגודה למען החייל — ארגון התנדבותי הפועל למען רווחת חיילי צה ל {{}} …   אוצר עברית

 • ארגון וולונטרי — גוף התנדבותי הפועל למען מטרה מסוימת {{}} …   אוצר עברית

 • בהתנדבות — adv. באופן התנדבותי, רצוני, מרצון חופשי, מתוך בחיר …   אוצר עברית

 • האגודה למען החייל — ארגון התנדבותי הפועל למען רווחת חיילי צה ל {{}} …   אוצר עברית

 • וולונטרי — adj. התנדבותי, רצוני, הנעשה מרצון, הנעשה מתוך התנדבות, חופשי, של רשות, לא מתוך חוב …   אוצר עברית

 • יד שרה — ארגון התנדבותי להשאלת ציוד רפואי {{}} …   אוצר עברית

 • מתוך בחירה — אופציונלי, לפי בחירה, רצוני, רשות, התנדבותי {{}} …   אוצר עברית

 • רצוני — adj. שמקורו ברצון, הנעשה מרצון, נשלט, התנדבותי, וולונטר …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”